Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

IMIELIN - DECYZJA O PRZEKAZANIU GRUNTÓW W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, ODROCZONA

IMIELIN - SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

 

Czy powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa w SMB Imielin ?

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów, w dniu 29 marca br. zainicjowało spotkanie informacyjne z mieszkańcami SMB Imielin w sprawie możliwych konsekwencji związanych z wnioskiem złożonym przez Roberta Kempę (PO)– Burmistrza Ursynowa.

 

Przedmiotowy wniosek dotyczy nieodpłatnego przekazania gruntów o łącznej powierzchni 5 300 m2, które zgodnie z oświadczeniem spółdzielni Imielin, są terenami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynków spółdzielni.
Wniosek ten został negatywnie zaopiniowany przez ursynowskie Biuro Architektury, które uważa, że grunty te nie są niezbędne do funkcjonowania spółdzielni i dodatkowo poinformowało, że na przedmiotowe tereny zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, zezwalające na budowę kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami.


Na spotkaniu pojawiło się kilkudziesięciu mieszkańców okolicznych bloków, którzy wyraźnie wypowiedzieli się przeciwko takim działaniom i byli wdzięczni za poinformowanie o tej sytuacji.

 

Pojawili się również obecni członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni, którzy za wszelką cenę starali się zdyskredytować naszą inicjatywę i popierali działania SMB Imielin w zakresie pozyskania tych gruntów. Jak widać temat spotkania jest bardzo gorący i nie do końca jasny, zwłaszcza dla mieszkańców SMB Imielin.

 

Świadczy o tym postawa Burmistrza Kempy, który zaszczycił nas swoją obecnością i starał się usprawiedliwić podjęte decyzje.
 W swojej nerwowej wypowiedzi, przedstawił nam bardzo znamienną teorię całego planu przekazania terenu o powierzchni 500 m2, pomiędzy Szkołą nr 310, a pawilonami przy Hawajskiej 11.

 

Otóż podniósł sprawę możliwości wyburzenia obecnie funkcjonującego marketu Gross i wybudowania w jego miejsce nowej inwestycji (zgodnie z posiadanymi Warunkami Zabudowy kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami).

Teren 500 m2 obecnego parkingu, może być terenem NIEZBĘDNYM do uzyskania odpowiedniego bilansu miejsc parkingowych do projektu budowlanego składanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę (przyp. autora).


 

Wierzymy, że mieszkańcy posiadają własne zdanie na ten temat, a przekazane przez nas informacja o stanie faktycznym planów dotyczących terenów znajdujących się w ich sąsiedztwie spowoduje, że utrwalą się w swoich przekonaniach lub zmienią zdanie.

 

Nie stawiamy się w roli sędziów, jedynie jesteśmy zwolennikami rzetelnej i sumiennej informacji.


Więcej informacji, pełne treści decyzji o warunkach zabudowy oraz treść wniosku Burmistrza wraz z załącznikami, znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.naszursynow.org/imielin.

 

Z OSTATNIEJ CHWILI:

 

Zgodnie z inforrmacją uzyskaną od Radnego M. ST. Warszawa – Piotra Guziała, ne Komisji Ładu Przestrzennego, wniosek Burmistrza Kempy został odroczony. Na komisji pojawiło sie kilku mieszkańców okolicznych bloków, którzy skutecznie przekonali radnych do podjęcia takiej decyzji.

 

Powrót do listy

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)