Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

Imielin

CZY BĘDZIE PODWYŻKA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE ? CZY SMB IMIELIN ZAGĘŚCI ZABUDOWĘ ?

 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów – Robert Kempa (PO), zawnioskował do Rady m.st. Warszawy o nieodpłatne przekazanie gruntów o łącznej powierzchni 5 300 m2, które zgodnie z oświadczeniem spółdzielni Imielin, są terenami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynków spółdzielni.

 

W przypadku przekazania tych terenów do zasobów Spółdzielni Imielin, wszelkie naniesienia, chodniki, place zabaw, tereny zielone, przejdą pod zarząd spółdzielni i tym samym koszty eksploatacji pokrywane będą z Państwa opłat czynszowych.


Przekazanie terenu o powierzchni około 5 300 m2, w użytkowanie wieczyste, wiąże się z koniecznością ponoszenia przez spółdzielnię opłat z tego tytułu.

Kwoty te zostaną doliczone do Państwa opłat czynszowych.

W ostatnim czasie głośno jest na temat podwyżek opłat czynszowych dla mieszkańców spółdzielni Na Skraju, która w wyniku otrzymania od miasta dodatkowych terenów w użytkowanie wieczyste, zmuszona była podnieść opłaty miesięczne nawet do kwoty 200 PLN/mieszkanie.

Zgodnie z informacją podaną w załączonym piśmie, na tereny pomiędzy szkołą 310 a pawilonami handlowymi przy ul. Hawajskiej 11, na wniosek SMB Imielin, została wydana Decyzja o warunkach zabudowy nr 214/URN/09.

 

 

Natomiast dla terenu pomiędzy budynkami Malinowskiego 1 i 3, na wniosek SMB Imielin, została wydana Decyzja o warunkach zabudowy nr 242/URN/09.

 

 

Wszystko wskazuje na to, że SMB Imielin, będzie chciała na tym terenie wybudować kompleks domów wielorodzinnych z usługami. Tym samym dojdzie do kolejnego na Ursynowie, zagęszczenia zabudowy w obrębie „Starego Ursynowa“.

 

Na w porządku obrad komisji ładu przestrzennego Rady Miasta Stołecznego Warszawa, która odbędzie się 30 marca 2017, procedowane będzie zaopiniowanie wniosku Burmistrza Dzielnicy Ursynów - Roberta Kempa, doyczący oddania w użytkowanie wieczyste, na rzecz SBM Imielin gruntów położonych w rejonie ulic Malinowskiego, Hawajskiej i Dereniowej

 

 

Link do pełnej wersji wniosku Burmistrza (pobierz tutaj 2,5 mb)

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)