Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

1 marca 2017 r. rusza budowa POW - Etap I

W DNIU 1 MARCA RUSZA BUDOWA POW NA SKRZYŻOWANIU AL. KEN I UL. PŁASKOWICKIEJ

 

W dniu 
27 lutego 2017 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza (sala 136, I piętro) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów,
 odbyło się spotkanie dotyczące prac związanych ze zmianami w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Al.KEN/ul. Płaskowickiej w związku z rozpoczęciem prac przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).

 

 

Spotkanie odbyło się w formie konferencji prasowej otwartej dla mieszkańców. 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Astaldi S.p.A. (wykonawca robót budowlanych) oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przygotowanej przez głównego wykonawcę, w której przedstawiono zakres i harmonogram prac przy budowie I etapu POW tj. budowy tunelu w obrębie jednego z głównych ursynowskich rond im. Krystyny Krahelskiej.

 


W wyniku prac budowlanych nastąpi dosyć znaczna zmiana organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, która przez najbliższe 1,5 roku spowoduje duże utrudnienia dla mieszkańców.
Podstawowe zmiany w organizacji ruchu w związku z budową tunelu to m in.:

 


- likwidacja ronda im. Krystyny Krahelskiej i lewoskrętów,
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al.KEN/ul. Płaskowickiej,
- zwężenie w Al.KEN do jednego pasa w każdą stronę, w obrębie skrzyżowania z ul. Płaskowickiej,

- budowa nowej jezdni wzdłuż ogrodzenia "Bazarku na dołku",
- stworzenie objazdów ulicami: Cynamonową/Gandhi i Stryjeńskich/Belgradzką, zgodnie z poniższą grafiką:

 


Podczas spotkania padło dużo pytań ze strony mieszkańców i dziennikarzy, skierowanych bezpośrednio do przedstawicieli wykonawcy oraz GDDKiA, czyli osób najbardziej kompetentnych.

Przedstawiamy Państwu pytania i odpowiedzi związane z tą inwestycją, zadane przez dziennikarzy i mieszkańców (wypowiedzi zostały dostosowane dla potrzeb strony internetowej, natomiast kontekst pozostał bez zmiany. Oryginalne pytania i odpowiedzi, możecie Państwo wysłuchać w załączonym materiale video, dokumentującym całą konferencję):

1. Gdzie i którędy będzie wywożona ziemia z budowy ?
Odp.: Ziemia z wykopu podczas budowy I etapu POW (przez najbliższe półtora roku) będzie wywożona do trasy S2 do węzła Puławska, czyli z wykorzystaniem ul. Płaskowickiej w kierunku ul. Puławskiej.

2. Jak głęboko posadowiony jest tunel i jak zaplanowane są procedury ewakuacji w przypadku wypadku ?
Brak odpowiedzi, ponieważ spotkanie dotyczyło tylko organizacji ruchu na Al. KEN i dostosowanie tunelu metra do budowy całego ursynowskiego odcinka tunelu.

3. Czy w trakcie budowy planowane są przerwy w działaniu metra ?
Odp.: Nie są planowane przerwy w funkcjonowaniu metra.

4. Czy został złożony projekt zagospodarowania terenu budowy, w szczególności okolicznych osiedli ?
Odp.: Projekt zagospodarowania terenu jest niezbędny do otrzymania decyzji na budowę (ZRID) i taki projekt zostanie złożony w celu uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
Wniosek o wydanie ZRID zostanie złożony na przełomie 1-2 kwartał 2017, natomiast decyzja na budowę pozostałych etapów ursynowskiego odcinka tunelu, powinna zostać wydana na przełomie 2/3 kwartał 2017 i tam zostaną opisane wszelkie parametry zagospodarowania terenu.

5. Jakie jest przewidywane natężenie ruchu w tunelu ?
Odp.: Do wszelkich wyliczeń, zostało przyjęte natężenie na poziomie 120 tysięcy samochodów na dobę.

6. Czy planowane są zmiany tras linii autobusowych?
Odp. Obecnie nie są planowane żadne zmiany w trasach linii autobusowych. Komentarz Nasz Ursynów: nie wiemy, jak będzie rozwiązana likwidacja lewoskrętów na skrzyżowaniu al. Ken/ul.Płaskowickiej, ponieważ w tej chwili jest linia 504, która skręca w lewo z Al. KEN w ul. Płaskowickiej. Być może lewoskręt dla autobusów zostanie utrzymany.

7. Gdzie będzie się znajdowało zaplecze budowy ?
Odp.: Zaplecze budowy podczas pierwszego etapu robót (najbliższe półtora roku), znajdować się będzie na terenie zielonym ul. Płaskowickiej, na odcinku Al. KEN w kierunku ul. Rosoła, mniej więcej do końca terenu zajmowanego w tej chwili przez myjnię samochodową.
Po uzyskaniu pozwoleń na budowę kolejnych etapów tunelu w kierunku zachodnim i wschodnim zaplecze zostanie zorganizowane na terenie zielonym SGGW, vis-a-vis ursynowskiej Straży Pożarnej przy ul. Płaskowickiej.

8. Gdzie będzie występował wyrzut spalin z tunelu.
Odp. Burmistrza: pytanie nie dotyczyło zakresu tematów spotkania.
Komentarz Nasz Ursynów: wyrzutnie spalin umiejscowione będą na dwóch końcach ursynowskiego odcinka tunelu, przy węźle Ursynów-Wschód i Ursynów-Zachód.

 9. Czy na skrzyżowaniu Al.KEN/Ul. Płaskowickiej po zlikwidowaniu ronda im. Krystyny Krahelskiej zostanie wybudowana instalacja świetlna ?
Odp. Tak zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu.

10. Czy dokładnie została przemyślana opcja puszczenia objazdu ulicą Cynamonową, która została ostatnio zwężona ?
Odp.: Na tym etapie prac, zostało zaplanowane takie właśnie rozwiązanie i na tej podstawie zostały wykonane, przez projektanta organizacji ruchu wszelkie kalkulacje. Na dalszym etapie projektowania rozwiązanie takie zostało zatwierdzone przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. Dopiero na tej podstawie możliwe było otrzymanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu został wydany i jest w posiadaniu wykonawcy.

11. Kiedy zostanie zlikwidowany „Bazarek na dołku” i kiedy zostanie przeniesiony ?
Odp. Burmistrza: Nie wiadomo gdzie zostanie przeniesiony „Bazarek na dołku” i jest to głównie decyzja kupców. Burmistrz nie posiada wiedzy czy są prowadzone jakiekolwiek rozmowy z ZDM oraz ZTM w kwestii zajęcia terenu dla potrzeb bazarku. Z informacji przekazanej przez Burmistrza, również żaden wniosek nie wpłynął w tej sprawie do Urzędu Dzielnicy Ursynów. Na obecną chwilę (27.02.2017), wydane są 3 Decyzje o warunkach Zabudowy. Jedna, prawomocna dotyczy terenu przy ul.Płaskowickiej/ul.Pileckiego – w okolicy Areny Ursynów, oraz dwie decyzje dla terenów przy ul. Polaka. W tym drugim przypadku obydwie WZ-tki zostały zaskarżone, a dokumenty przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

12. Od kiedy jest potrzebny teren „Bazarku na dołku” ?
Odp. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom termin ten został ustalony na dzień 30 czerwca 2017 i dopiero po tej dacie konieczna będzie likwidacja bazarku w dotychczasowej lokalizacji.

13. Kiedy i gdzie zaplanowane są kolejne utrudnienia w ruchu ?
Odp. Burmistrza: po uzyskaniu decyzji ZRID, będzie można cokolwiek określić, czyli na przełomie 2/3 kwartał 2017. Po uzyskaniu decyzji ZRID będą organizowane kolejne spotkania informacyjne w tej sprawie.

14. Jak zaplanowana jest wentylacja tunelu i gdzie zostaną umiejscowione ? Czy urządzenia do wentylacji tunelu są zaplanowane na 120 tys. aut/dobę, czy skoro na trasie AK w tej chwili ruch osiąga natężenie 180 tys./dobę to kryteria te są rozszerzone ?

Odp.: Charakterystyka wyrzutni spalin opisana jest w decyzji środowiskowej i jest to realizowane zgodnie z tą decyzją. W ramach realizacji inwestycji wykonawca musi wykonać drugi raport tj. ponowną ocenę środowiska, który bazuje na wszystkich danych aktualnych dzisiaj i planami na przyszłość. Dopiero wykonanie takiego aktualnego raportu, uwzględniającego aktualną sytuację drogową jest podstawa do wystąpienia o ZRID.

15. Jaki jest harmonogram prac na najbliższy czas, ponieważ teraz dowiadujemy się w zasadzie na dwa przed rozpoczęciem pierwszych robót ?
Odp. Na to pytanie można odpowiedzieć po uzyskaniu decyzji ZRID i dopiero wtedy będziemy mogli informować o etapowaniu robót i utrudnieniach w ruchu, które na pewno będą.

16. Czy w związku z dużą ilością ziemi i materiałów będę budowane jakieś dodatkowe trasy techniczne i przewidywane są miejsca do składowania materiałów na terenie dzielnicy ?
Odp. Ponownie zostało zadane pytanie o to co zostanie objęte decyzją ZRID. Wykonawca wynajął od SGGW ponad 5ha terenów zielonych vis-a-vis Straży Pożarnej przy ul. Płaskowickiej. Wjazd na teren budowy, będzie bezpośrednio z węzła Puławska i zostaną wybudowane dodatkowe drogi technologiczne wzdłuż ul. Płaskowickiej, aby nie obciążać lokalnych ulic. Niestety można o tym rozmawiać dopiero po uzyskaniu ZRID.
Ziemia z wykopów będzie wykorzystana do realizacji inwestycji, a nadwyżki będą wykorzystywane na odcinkach B (odc. wilanowski) i C (odc. wawerski) Południowej Obwodnicy Warszawy, ponieważ tam są odcinki nasypowe. W związku z tym ziemia z wykopów będzie wywożona w kierunku Wilanowa.

17. Jaki jest szacunkowy koszt, gdyby została wykorzystana przestrzeń pomiędzy tunelem a powierzchnia jezdni?
Odp. Rozmowy w kwestii rozszerzenia kontraktu i zagospodarowania terenu nad tunelem, a pod powierzchnią jezdni były prowadzone z przedstawicielami u.m.st. Warszaw, ale pomysł ten nie został zaakceptowany. Koszt zagospodarowania tej przestrzeni wynosi 50-70 mln zł.

 

 

 

 

Powrót do listy

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)